Nabízíme:

  • komplexní servis baterií nejmodernějším nabíjecím a desulfatačním přístrojem zn. Selectiva
  • pravidelnou kontrolu baterií
  • proškolení obsluhy baterií
  • rychlé a operativní řešení oprav a servisu
  • kapacitní zkoušky (kontrola kapacity vybíjením konstantním proudem)
  • diagnostiku, kontrolu mechanického stavu baterie, čištění baterie a kontaktů
  • revizi nabíjecího systému (zahrnuje technickou kontrolu nabíjecího systému)
  • seriózní jednání, vstřícnost a ochotu případné problémy vždy řešit k úplné Vaší spokojenosti

Cenu náhradních dílů, opravy a servisu nabíjecího systému předložíme při konkrétní závadě na vyžádání

Co je desulfatace:

Zjednodušeně řečeno, desulfatace je odstranění síranu olovnatého (sulfátu) z elektrod baterie. Síran olovnatý je totiž izolant. Část elektrod, kterou pokrývá, se nezúčastňuje na vedení proudu, roste vnitřní odpor akumulátoru a klesá využitelná kapacita.

Běžným nabíjením a vybíjením akumulátoru sulfataci odstranit jde jenom velmi obtížně.

Nový třífázový nabíjecí přístroj FRONIUS Selectiva je schopen nabíjet a desulfatovat akumulátory 24V, 36V, 48V a 80V. Tento přístroj se vyznačuje novým revolučním nabíjecím procesem Ri.

Tato úspěšná Active Inverter Technologie se dokáže přizpůsobit potřebám akumulátoru. Na rozdíl od běžných nabíjecích technologií, kdy se akumulátor nabíjí podle předem připravené fixní nabíjecí charakteristiky bez ohledu na aktuální stav, nabíjí pouze takovým proudem, jaký je v danou situaci skutečně zapotřebí.

Funkce nového nabíjecího procesu Ri:

– na základě vnitřního odporu se zjistí stav akumulátoru – nabíjecí charakteristika se přizpůsobí stáří, teplotě a stavu nabití akumulátoru – v každé fázi nabíjení je do akumulátoru přiváděn optimální proud – pouze proud, který skutečně potřebuje. Přehřátí v důsledku přebíjení je proto nemožné. Je tím zaručeno nejstudenější a nejšetrnější nabíjení a tím zajištěna maximální životnost akumulátoru.